Weet je nog toen…

Klik door naar het jaar 2030

Duik in onze museumcollectie en verken er de objecten en beroepen die we tegen het jaar 2030 niet meer actief zullen kennen. De plastic bankkaart, een papieren handleiding, de dokwerker en kassierster… Het zijn slechts enkele van de archiefstukken waar we met nodige nostalgie naar zullen terugblikken, met diezelfde blik die de videocassette of floppy disk nu krijgt.
Gelukkig is onze collectie even veelbelovend als confronterend. Want achter elk museumstuk gaat een positief toekomstbeeld en optimistisch verhaal schuil. Met nieuwe mogelijkheden, kansen, kleine jongens- en meisjesdromen en een blik op dé superskills van de 21ste eeuw.