De bibliothecaris

De bibliothecaris, bewaarde de boeken in een bibliotheek en verleende informatie over de beschikbare werken. In het verleden combineerden grote geleerden hun werk vaak met de taak van bibliothecaris. Sinds de intrede van de nieuwe media, ebooks, robots en slimme bibliotheken, werd deze menselijke activiteit gaandeweg overbodig. Vandaag zijn bibliothecarissen veeleer persoonlijke assistenten, die je boeken adviseren op basis van jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

Ontdek in onderstaand filmpje hoe robots een deel van het bibliotheekwerk vandaag al automatiseren: