De manuele landbouwer

De manuele landbouwer of agrariër – was de algemene aanduiding voor iemand die in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) voorzag door het houden van vee en/of het bebouwen van land. Deze job ontstond in de neolithische revolutie, toen de mens sedentair werd. Door de uitvinding van bemesting werd het mogelijk zich permanent te vestigen. Zo ontstonden boerendorpen waaromheen men landbouw en veeteelt bedreef. Met de opkomst van de industriële landbouw en de monofarms nam het aantal manuele landbouwers sterk af. 

GEARCHIVEERD: December 5, 2022

Lees het interview over de toekomst van de landbouwindustrie: