Kenneth Van Daele, fitnessinstructeur

Kenneth Van Daele, fitnessinstructeur

Kenneth, wordt de vacature ‘fitnessinstructeur’ nog uitgeschreven in 2030?

Niet zoals we die vandaag kennen, nee. Het fitnessconcept zal er binnen een tiental jaar helemaal anders uitzien. De rol die de instructeur vandaag vervult zal gaandeweg overbodig worden. Vandaag is de trainer nog erg gericht op de technische uitvoering van de fitnessoefeningen. Hij/zij stelt op basis van een intakesessie een oefenschema op in samenspraak met de sporter, toont de oefeningen voor, observeert of de sporter die goed uitvoert en stuurt bij waar nodig. In de toekomst zal die technische beroepskennis veel minder waard zijn, omdat sporters die informatie ook op verschillende digitale kanalen zullen terugvinden. Denk maar aan sport apps met tutorials en schema’s die zich aanpassen aan jouw criteria en realtime gegevens. De Nike+ app is daarin vandaag al koploper .

Wearables en nanochips zullen de sporter tegen die tijd 24/7 opvolgen en zullen krachtige hightech sportplatformen voeden met data, die dan weer volautomatisch een oefenschema op maat van jouw sport- en levensritme zullen opstellen.

Tijdens de training zelf zal jouw slimme sportkledij met sensoren realtime checken of je houding wel goed zit, en na afloop zal het systeem jouw schema meteen optimaliseren op basis van jouw prestaties. Een fitnesssessie wordt op die manier efficiënter, sneller en gepersonaliseerder dan ooit. En voorlopig kwam er in dit scenario nog geen trainer aan te pas…  

Waarin schuilt de grootste meerwaarde dan nog van een trainer of instructeur?

De fitnesstrainer van de toekomst zal voornamelijk een gedragscoach en een klankbord worden. Met behulp van de nieuwe technologieën zullen sporters de oefeningen, schema’s en opmerkingen 24/7 digitaal kunnen raadplegen, maar dat betekent nog niet dat ze die ook effectief zullen uitvoeren. De menselijke factor speelt daar een bijzonder belangrijke rol in. Fitnessinstructeurs zullen klanten dus vooral motiveren, inspireren om aan een gezondere levensstijl te bouwen. Onze taak zal er vooral uit bestaan om hen aan het sporten te krijgen, te houden en de juiste triggers te vinden om hun persoonlijk potentieel volledig te kunnen activeren.

Mensen houden een sportschema de eerste weken gemiddeld gezien goed vol. Tot ze uit balans raken en hun ritme verstoord wordt, door een huilende baby, een zwaar feestje of een andere prikkel van buitenaf. Zo’n triggerpoint kan ook mentaal zijn, zoals stress op het werk of een zieke ouder. Op zo’n moment zullen wij zo goed mogelijk proberen inspelen op die trigger. Zo zal je lichaam na een stressdag veel meer gebaat zijn bij een ontspannende yogasessie met ademhalingsoefeningen, dan bij een uitputtende cardiotraining.

“Slimme technologieën zullen de sportinstructeur adviseren hoe hij/zij de sporter zo persoonlijk en efficiënt mogelijk kan motiveren en inspireren. We hebben allemaal onze eigen valkuilen & genenpoel. Data wordt een onmisbare tool in de zoektocht naar een healthy & happy lifestyle.”

Hoe plan jij dat met Move to Happiness aan te pakken? Op welke manier zetten jullie technologie daarbij in?

Move to Happiness wil het observatie- en instructieluik volledig digitaliseren. We bouwen op dit moment aan een platform waarmee we de sportprestaties en het gedrag van de sporter binnenkort automatisch en continu in kaart zullen kunnen brengen.

Op basis van die informatie zullen we de sporter persoonlijker en effectiever kunnen motiveren en begeleiden. Onze slimme systemen zullen de triggerpoints leren herkennen op basis van jouw levensritme en sportpatronen. En jouw persoonlijke datastroom zal ons algoritme helpen voorspellen wanneer je bijvoorbeeld een fysieke piek of mentale dip zal doormaken. Stel dat ons systeem op basis van jouw smartphonedata vaststelt dat je net een lange vliegreis achter de rug hebt en je dus naar alle waarschijnlijkheid met een jetlag kampt, zal het jou automatisch een rustig herstelprogramma aanbieden. Zo zal ons smart system jouw trainingsschema en de duur en intensiteit ervan continu kunnen optimaliseren.

Er bestaat vandaag zelfs al een algoritme dat jouw stressniveau kan meten op basis van de Instagramfilters die je die week gebruikt. De vraag blijft natuurlijk waar je de grens trekt, wat persoonlijke data betreft. Privacy staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst. Alleen wie er toestemming voor geeft, zal zijn data ook openstellen naar derden. Wie naar zijn verzekering wil stappen met een dataset die bewijst dat hij of zij al jaren actief inzet op een gezonde levensstijl, zal zo bijvoorbeeld misschien wel een korting kunnen afdingen. Het zou een mooie extra beloning zijn voor het gepresteerde werk, niet?

Hoe traint de trainer zich volgens jou het best, met 2030 in het vizier?

Fitnesscoaches zullen in de toekomst voornamelijk inzicht moeten kunnen voorleggen in het gedrag van de sporter, eerder dan praktische of technische sportkennis. Probleemoplossend denken en het kunnen interpreteren van digitale data en gedrag worden even belangrijke vaardigheden op hun CV als hun sportieve uitmuntendheid. We zullen in 2030 zoeken naar breed geschoolde trainers, die mee zijn met de digitale wereld en de platformen waarmee we zullen werken en die zich voldoende kunnen inleven in hun klanten.

Trainers zullen ook veel nauwer moeten samenwerken met andere spelers binnen het eHealth-ecosysteem. Als wij door middel van jouw dataset bijvoorbeeld symptomen van een aankomende burnout herkennen, zullen we je ook meteen doorverwijzen naar een therapeut of andere gespecialiseerde partner.

Sporters zullen in 2030 waarschijnlijk veel meer thuis of op het werk trainen via videoconsulting, maar de club zal altijd een belangrijke ontmoetingsplek blijven en de coach zal de spilfiguur zijn die zorgt voor die extra motivatie en de sociale verbondenheid die maakt dat iemand het volhoudt.

Gearchiveerd door Kenneth